באיזו סוללה עלי להשתמש במוצר Smile Makers שלי?

יש להשתמש בסוללות קטנות מסוג AAA. אם אינך בטוחה איך נראית בדיוק סוללה מסוג AAA, בקשי עזרה בחנות.